Deklaracja PIT 28 z najmu prywatnego

Podatnicy, którzy uzyskują przychody z najmu prywatnego i wybrali rozliczenie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, rozliczenie PIT 28 za rok 2018 muszą złożyć do końca stycznia 2019.

Formy opodatkowania przychodów z najmu prywatnego

Obecnie osoby uzyskujące przychody z najmu, dzierżawy, podnajmu czy poddzierżawy poza działalnością gospodarczą mogą wybrać jedną z form opodatkowania:

  • na zasadach ogólnych według skali 18% i 32% i wtedy rozliczenia dokonują na formularzu PIT 36,
  • w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5% niezależnie od wysokości przychodu i wtedy po zakończeniu roku składają zeznanie podatkowe PIT 28.

Podatnik może uzyskiwać i rozliczać przychody z najmu, dzierżawy, podnajmu lub poddzierżawy tylko jednej nieruchomości lub wielu nieruchomości. Trzeba tu zaznaczyć, że wybór sposobu opodatkowania dotyczy wszystkich wynajmowanych nieruchomości. Nie ma możliwości opodatkowania części przychodów z najmu ryczałtem, a innej części na zasadach ogólnych.

Opodatkowanie na zasadach ogólnych wybierają podatnicy, którzy mają spore koszty związane z najmem (np. remontują wynajmowane mieszkanie), bo przy takiej formie opodatkowania mogą uwzględnić te koszty i istotnie zminimalizować podatek.

Natomiast dla osób, które nie ponoszą istotnych kosztów związanych z najmem, korzystniejszy jest z reguły 8,5% ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Jeśli podatnik wybierze formę ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, jego przychód może być opodatkowany w taki sposób niezależnie od wielkości uzyskiwanych kwot. Obecnie nie obowiązują żadne limity przychodów dla rozliczeń ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Nowelizacja przepisów podatkowych w zakresie ryczałtu od przychodów z najmu

W szerokim zakresie zmian przewidzianych w projekcie nowelizacji przepisów podatkowych, przedstawionym przez resort finansów w lipcu 2018 roku, znalazło się określenie limitu wartości osiąganych przez podatników z najmu prywatnego przychodów, które uprawniałyby do korzystania z rozliczenia ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegałyby otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku podatkowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, pod warunkiem, że w roku poprzednim przychody osiągnięte z tego samego tytułu nie przekroczyły kwoty 100 000 pln.

Nowelizacja przepisów ogłoszona w lipcu 2018 roku, nie przewidywała zmiany stawki opodatkowania ryczałtowego (obowiązująca stawka to 8,5% w przypadku wynajmu nieruchomości). Obecnie Minister Rozwoju i Finansów planuje wprowadzić roczny limit w kwocie 100 000 pln, po przekroczeniu którego stawka ryczałtu od przychodów z najmu prywatnego wzrośnie z 8,5% do 12,5 %.

Zdaniem ministerstwa ograniczenie stosowania stawki ryczałtu 8,5% do przychodów z najmu do granicy 100 000 pln rocznie i wprowadzenie wyższej stawki ryczałtu 12,5% od nadwyżki przychodów z najmu ponad kwotę 100 000 pln, przyczyni się do ograniczenia stosowania preferencyjnej stawki opodatkowania. Będą mogli skorzystać z niej tylko ci podatnicy, którzy przychody z najmu prywatnego traktują jako dodatkowe źródło dochodów.

PIT 28 2018 do końca stycznia 2019

PIT 28 za 2018 należy złożyć w terminie do 31 stycznia 2019 roku. Bardzo wygodną formą może być e-pit 28. Podatnicy, którzy rozliczają PIT28, i zastanawiają się, jak rozliczyć PIT 28, mają do wyboru: formularze papierowe, PIT 28 do pobrania z internetu lub PIT 28 on line. Jeśli korzystają z internetu, wystarczy wpisać w przeglądarce internetowej hasło: PIT28 2018, PIT28 2019, PIT 28 e deklaracje, epit 28, jak złożyć PIT 28 przez internet, jak wysłać PIT 28 przez internet, PIT 28 rozliczenie przez internet, PIT 28 online 2018, PIT28 program, PIT 28 2018 program, PIT 28 darmowy program lub podobne.

W sieci darmowy program do rozliczenia PIT 28 2019 jest dostępny nie tylko ze strony Ministerstwa Rozwoju i Finansów. Wiele firm oferuje darmowy program PIT 28, który może być łatwiejszy w obsłudze, bardziej przyjazny podatnikowi. PIT 28 krok po kroku można wypełnić z programem nie znając terminologii i przepisów podatkowych. Program do PIT 28 wykonuje wszystkie obliczenia po podaniu podstawowych danych.

Wysyłka PIT 28 elektronicznie

Przy rozliczaniu PIT 28 deklaracja może być nie tylko wypełniona na stronie internetowej, ale też możliwe jest złożenie PIT 28 przez internet. Tak samo możemy wysłać załącznik PIT 28a online. Rozliczenie PIT 28 online przez PIT 28 program nie wymaga wysiłku i zajmuje mało czasu. Wysyłając e PIT 28 przez PIT 28 program oszczędzimy czas i pieniądze. PIT 28 elektronicznie możemy wysłać o każdej porze dnia we wszystkie dni tygodnia. Nie musimy zdobywać specjalistycznej wiedzy, jak wysłać PIT 28 drogą elektroniczną, wystarczy w programie PIT kliknąć odpowiedni przycisk i elektroniczny PIT 28 trafi do urzędu skarbowego przez system e-Deklaracje. Kiedy e deklaracje PIT 28 dotrą do urzędu skarbowego, możemy pobrać Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO) jako dowód złożenia PIT 28 2018 online.