Różne formy rozliczenia PIT 37 2019

Podatnicy rozliczający PIT 37 2019 mają do wyboru różne możliwości złożenia deklaracji rocznej.

Przeznaczenie formularzy PIT 37 za rok 2018

PIT 37 deklaracja 2019 przeznaczona jest dla osób, które w roku podatkowym 2018 uzyskały przychody ze źródeł położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem płatników i podlegają one opodatkowaniu na zasadach ogólnych.

Rozliczenie PIT 37 najczęściej dotyczy wynagrodzenia z umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, kontraktów menadżerskich, świadczeń socjalnych wypłacanych przez organy rentowe (emerytury, renty, świadczenia przedemerytalne), a także świadczeń wypłacanych z Funduszu Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, zasiłków pieniężnych, stypendiów, wypłat należnych za pracę tymczasowo aresztowanym oraz skazanym, przychodów z umowy aktywizacyjnej.

Deklaracja PIT 37 nie może być zastosowana przez podatników, którzy prowadzili pozarolniczą działalność gospodarczą oraz działy specjalne produkcji rolnej opodatkowanych na ogólnych zasadach, osób, które są obowiązane doliczać do swoich dochodow dochody małoletnich dzieci, które rozliczają straty z lat ubiegłych.

Formularze papierowe czy rozliczenie PIT 37 online

Deklaracje PIT 37 możemy wypełnić odręcznie korzystając z ich papierowej wersji dostępnej np. w urzędach skarbowych, w jednostkach samorządowych, siedzibach organizacji pozarządowych. Formularze PIT37 możemy też wydrukować ze stron internetowych, gdzie są dostępne druki PIT 37 do pobrania. Wypełnione deklaracje PIT 37 można dostarczyć bezpośrednio do urzędu skarbowego lub wysłać pocztą.

Wielu podatników decyduje się na program do PIT 37, z którym można wypełnić PIT 37 elektronicznie, wydrukować wypełnione formularze lub wysłać przez internet do urzędu skarbowego. Jest to bardzo wygodna forma. Darmowy program do rozliczenia PIT 37 łatwo znaleźć w internecie wpisując w wyszukiwarce np.: PIT 37 program, PIT 37 2018 program, PIT 37 darmowy program, darmowy program PIT 37, PIT 37 a online, epit 37. Mamy do wyboru nie tylko program oferowany na stronie resortu finansów, ale też inne, łatwiejsze, które prowadzą podatnika przez PIT 37 e deklaracje, wypełniamy PIT 37 krok po kroku aż do wysyłki PIT 37 elektronicznie.

Nie musimy wiedzieć, jak rozliczyć PIT 37, znać przepisów podatkowych, specjalistycznych terminów, stawek podatku, limitów odliczeń, używać kalkulatora, pamiętać o właściwych zaokrągleniach liczb, bo wszystkie obliczenia wykonuje program po otrzymaniu od nas podstawowych danych. Dane o wysokości naszych przychodów przepisujemy z informacji PIT 11, które zobowiązani są dostarczyć nam płatnicy w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym. PIT-37 jest deklaracją najczęściej składaną przez pracowników, zleceniobiorców, świadczeniobiorców i innych, za których zaliczki na podatek oblicza i pobiera płatnik (zakład pracy, zleceniodawca, ZUS itp.). Potrzebne do PIT 37 za 2018 informacje PIT11 powinniśmy otrzymać do końca lutego 2019. Jeśli przychody w 2018 roku uzyskaliśmy od kilku płatników, do rozliczenia pit 37 2018 potrzebne będą informacje od wszystkich. Wypełniając deklaracje PIT37 2018 podajemy sumy przychodów z poszczególnych źródeł.

Rozliczenie PIT 37 online

Zastanawiając się, jak wysłać PIT 37 przez internet, jak wysłać PIT 37 drogą elektroniczną najlepiej zdecydować się na skorzystanie z programu PIT. Nie możemy wysyłać rozliczeń podatkowych mailem. Gdy korzystamy z programu do rozliczania e-pit 37 nie musimy martwić się, jak złożyć PIT 37 przez internet, gdyż wystarczy kliknąć przycisk „wyślij” i e PIT 37 w kilka minut trafi do systemu e-Deklaracje. Rozliczenie PIT 37 2018 online to zaledwie kilka minut. Musimy zwrócić uwagę, żeby podać prawidłowe dane identyfikujące podatnika: PESEL albo NIP, imię, nazwisko, data urodzenia, przychód z dowolnej deklaracji PIT złożonej w poprzednim roku lub 0, gdy nie była składana żadna deklaracja, gdyż tylko wtedy złożenie PIT 37 przez internet przebiega sprawnie. Jeśli popełnimy błąd, system e-Deklaracje poda nam kod błędu, który popełniliśmy, a e deklaracje PIT 37 nie zostaną wysłane. Dopiero po skorygowaniu danych ponownie wysyłamy PIT 37 online.

PIT 37 online 2018 będzie najprawdopodobniej najczęściej wybieraną formą rozliczenia z fiskusem, gdyż elektroniczny PIT 37 jest z każdym rokiem popularniejszy. PIT 37 rozliczenie przez internet może być jeszcze łatwiejsze, gdy skorzystamy z usługi PFR, czyli wstępnie wypełnionego zeznania.

Wstępnie wypełnione zeznanie PIT 37

Podatnicy, którzy rozliczają przez internet PIT37 2019, mogą skorzystać z usługi wstępnie wypełnionego zeznania (w skrócie PFR).

Usługa wstępnie wypełnionego zeznania podatkowego PFR udostępniona podatnikom przez resort finansów polega na przygotowaniu propozycji rozliczenia rocznego PIT-37 i PIT-38 za rok 2018 przez administrację skarbową. Usługa PFR adresowana jest do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, które zobowiązane są do rozliczenia rocznego na formularzu PIT-37 oraz dla osób fizycznych, które otrzymały przychody z kapitałów pieniężnych i zobowiązane są do rozliczenia tych przychodów na formularzu PIT-38. Jest to forma dodatkowej pomocy przy składaniu zeznania PIT-37 i PIT-38, gdyż podatnicy nie muszą wypełniać sami zeznań podatkowych. Pozostawiona została im jednak możliwość modyfikowania przygotowanej propozycji.

Usługa polega na tym, że to administracja skarbowa przygotowuje na podstawie danych otrzymanych od płatników, zawartych w imiennych informacjach o dochodach osób fizycznych, propozycję rozliczenia rocznego, z której podatnik ma prawo skorzystać ale nie musi.

Jeśli podatnik zdecyduje się skorzystać z usługi PFR, to jest zobowiązany sprawdzić poprawność danych wykazanych w udostępnionym zeznaniu oraz podpisać i wysłać deklarację. Ma też możliwość uzupełnienia zeznania o przysługujące mu ulgi – np. na dzieci, rehabilitacyjną, odliczenia, oraz przekazania kwoty 1% dla wybraną przez siebie Organizację Pożytku Publicznego.