Rozliczenie PIT 2019 przez internet

Rozliczenie podatku przez internet jest z każdym rokiem bardziej popularne.
Podatnicy dostrzegają korzyści z tej formy rozliczenia z fiskusem.

Rozlicz PIT online

Hasła zachęcające do rozliczenia pitu online: złóż PIT przez internet, rozlicz PIT online, rozlicz PIT przez internet, itp.pojawiają się w sieci przez cały okres rozliczania pitów. Rozliczenie pitu przez internet jest dostępne praktycznie dla każdego podatnika. Nie trzeba mieć do tego wysokiej klasy sprzętu komputerowego ani specjalistycznych programów. Rozliczenie PIT 2019 online możliwe jest na komputerze stacjonarnym, laptopie, a nawet smartfonie. Wystarczy mieć dostęp do sieci internetowej. Kiedy wpiszemy w przeglądarce np: PIT rozliczenie online, PIT online rozliczenie, rozliczenie PIT 2018 online, rozliczenie PIT online, pity 2018 online, rozliczenie PIT online 2018, PIT online 2018, rozliczenie PIT za 2018 online, PIT online, PIT 2019 online, rozliczenie PIT 2019 online, na pewno pojawi się program do rozliczania pitów, z którym rozliczenie pitu online może być dziecinnie proste.

Programy do rozliczania PIT

Rozliczenie przez internet jest dużo łatwiejsze i mniej czasochłonne, ponieważ programy do rozliczania pitów wykonują za nas wszystkie obliczenia z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących zasad i limitów. Naszym zadaniem jest tylko podanie prawidłowych danych osobowych oraz wielkości przychodów, które często możemy po prostu przepisać z otrzymanych od pracodawców lub płatników świadczeń informacji PIT. Rozliczanie PIT online zajmuje o wiele mniej czasu niż wypełnianie papierowych formularzy, a poza tym nie musimy tracić czasu na dostarczenie zeznania do urzędu skarbowego bezpośrednio ani za pośrednictwem poczty, gdyż pity online wysyłamy najczęściej z domu, zza własnego biurka. Mamy też możliwość rozliczenie PIT przez internet 2018 z każdego innego miejsca nie tylko w Polsce, ale na całym świecie, gdzie mamy dostęp do internetu. W pewnych sytuacjach może być to niezwykle przydatne.

Złożenie PIT online

Ostatni etap rozliczenia podatku online to wysłanie PIT przez internet do urzędu skarbowego. Aby złożyć zeznanie podatkowe online trzeba je podpisać. Wysłanie PIT za 2018 online przez osoby fizyczne nie wymaga kwalifikowanego podpisu elektronicznego z certyfikatem. Za podpis służy zestaw danych identyfikacyjnych, czyli identyfikator podatkowy NIP albo PESEL, imię, nazwisko, data urodzenia oraz kwota przychodu wykazana w dowolnej deklaracji złożonej w poprzednim roku albo 0, gdy nie była złożona żadna deklaracja.

Następujące formularze PIT 2018 online można wysłać bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego:

 • PIT-16 - wniosek o opodatkowanie w formie karty podatkowej,
 • PIT-16 A - deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego,
 • PIT-19 A - deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne w poszczególnych kwartałach roku podatkowego, zapłaconej i odliczonej od zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych,
 • PIT-28 - rozliczenie przychodów, odliczeń i wysokości podatku obliczanego w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
 • PIT-36 - rozliczenie przychodów opodatkowanych na zasadach ogólnych z działalności gospodarczej, działów specjalnych produkcji rolnej, najmu i dzierżawy i innych źródeł, w tym również od płatników,
 • PIT-36 L - formularz przeznaczony do rozliczenia przychodów z działalności gospodarczej opodatkowane podatkiem liniowym,
 • PIT-37 - stosowany do rozliczenia przychodów opodatkowanych na zasadach ogólnych - według skali podatkowej, ze źródeł innych niż działalność gospodarcza, głównie wynagrodzenia za pracę, z umowy o dzieło, zlecenie, świadczeń wypłacanych przez organy rentowe i inn.
 • PIT-38 - do rozliczenia przychodów kapitałowych ( odpłatne zbycie papierów wartościowych)
 • PIT-39 - stosowany do rozliczenia przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych związanych z nieruchomościami

Kiedy możemy rozliczyć PIT przez internet 2019

Bardzo wygodne jest możliwość wyboru czasu rozliczenia PIT 2018 przez internet, oczywiście w ramach ustawowych terminów. Możemy jednak wykonać rozliczenie PIT przez internet i złożyć pity online 2018 po godzinach pracy urzędów skarbowych, a nawet w święta i inne dni wolne od pracy. Składanie PIT przez internet jest możliwe, gdyż system e-Deklaracje jest dostępny przez całą dobę we wszystkie dni nie wyłączając świątecznych.

Złożenie pitu przez internet musi mieścić się w określonych ustawowo terminach. W zależności od rodzaju pity przez internet składamy

do końca stycznia 2019

 • PIT 16A (karta podatkowa)
 • PIT 19A (duchowni)
 • PIT 28 (ryczałt od przychodów ewidencjonowanych)
do 30 kwietnia 2019:
 • PIT 36 (działalność gospodarcza)
 • PIT 36L (działalność gospodarcza rozliczana liniowo)
 • PIT 37 (umowy o pracę, świadczenia)
 • PIT 38 (dochody kapitałowe)
 • PIT 39 ( sprzedaż nieruchomości)