Kiedy, kto i w jaki sposób składa PIT 36 za 2018 rok

PIT 36 za 2018 rok trzeba złożyć do 30 kwietnia 2019 roku. Deklarację PIT 36 kojarzy się głównie z rozliczeniem działalności gospodarczej, ale składają ją też osoby nieprowadzące działalności.
Podatnicy rozliczający PIT 36 w roku 2019 mają do wyboru różne możliwości złożenia deklaracji rocznej.

Przeznaczenie formularzy PIT 36 za rok 2018

PIT 36 deklaracja 2019 przeznaczona jest dla osób, które w roku podatkowym 2018 uzyskały jakiekolwiek przychody bez pośrednictwa płatnika. Innymi słowy są to podatnicy, którzy w trakcie roku samodzielnie odprowadzali zaliczki na podatek lub lub są zobowiązani na koniec roku obliczyć wartość podatku do zapłaty oraz wpłacili lub wpłacą te kwoty w odpowiednich terminach do urzędu skarbowego, a wysokość podatku ustalają według skali podatkowej.

Jeżeli przychody podatnika w 2018 roku zostały uzyskane z kilka tytułów, a niektóre z nich były rozliczane samodzielnie, a nie za pośrednictwem pracodawcy, to należy rozliczyć się na PIT 36 2019. Tylko w przypadku gdy wszystkie przychody podatnika były rozliczane przez płatnika, np. pracodawcę czy świadczeniodawcę podatnicy składają tylko PIT 37.

Najczęściej zeznanie podatkowe PIT 36 składają osoby, które zarobkowały prowadząc pozarolniczą działalność gospodarczą, opodatkowaną na zasadach ogólnych z zastosowaniem skali podatkowej (w PIT36 2018 jest to 18% i 32%).

Natomiast deklaracja PIT 36 nie może być zastosowana do rozliczenia przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczą oraz działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanych ryczałtem ewidencjonowanym, którzy składają PIT 28 lub podatkiem liniowym rozliczających się na PIT 36L.

Podatnicy składający PIT 28 lub na PIT 36L mogą natomiast składać PIT 36 w związku z innymi dochodami, np. działalność gospodarczą opodatkowana ryczałtowo rozliczą na PIT 28, a przychód ze sprzedaży samochodu na PIT 36.

Na formularzu PIT 36 rozliczaja się również podatnicy, którzy:

  • korzystają z tzw. kredytu podatkowego, czyli zwolnienia na podstawie art. 44 ust. 7a ustawy o PIT z obowiązku płacenia zaliczek na podatek i podatku rocznego w związku z rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej,
  • są obowiązani dokonać doliczenia na podstawie art. 44 ust. 7f ustawy nieopłacanych wcześniej zaliczek na podatek, w związku ze stosowaniem kredytu podatkowego w wysokości 20% tego dochodu w każdym z pięciu tych lat,
  • prowadzili działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej,
  • uzyskiwali przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub umów o podobnym charakterze, opodatkowane na ogólnych zasadach i nie wybrali opodatkowania ryczałtem w zakresie tych umów,
  • zarabiali za granicą lub uzyskali dochody ze źródeł położonych za granicą od płatnika, który nie rozlicza zaliczek na podatek z tytułu tego zatrudnienia w Polsce,
  • uzyskali przychody z innych źródeł, opodatkowanych na ogólnych zasadach, od których płatnik w ciągu roku podatkowego nie miał obowiązku odprowadzania zaliczek,
  • są obowiązane doliczać do swoich dochodow dochody małoletnich dzieci,
  • rozliczają straty z lat ubiegłych.

Formularze papierowe czy rozliczenie PIT 36 przez internet

Deklaracje PIT 36 możemy wypełnić pismem odręcznym lub drukowanym korzystając z ich papierowej wersji udostępnionej np. w urzędach skarbowych, siedzibach organizacji pozarządowych. Formularze PIT36 możemy też wydrukować programów internetowych, gdzie są dostępne druki PIT 36 do pobrania. Wypełnione papierowe formularze PIT 36 można dostarczyć bezpośrednio do urzędu skarbowego lub przesłać pocztą.

Z każdym rokiem coraz więcej podatników decyduje się na rozliczenie roczne przez program do PIT 36, z którym można wypełnić PIT 36 elektronicznie, wydrukować gotowe zeznania lub wysłać przez internet do urzędu skarbowego. Jest to nowoczesna, bardzo wygodna forma rozliczeń z fiskusem. Darmowy program do rozliczenia PIT 36 łatwo znaleźć w sieci wpisując w wyszukiwarce np.: PIT36 program, PIT 36 2017 program, PIT 36 darmowy program, darmowy program PIT 36, PIT 36a online, epit 36. Możemy rozliczyć pity nie tylko przez program oferowany na stronie resortu finansów, ale też inne, łatwiejsze, które przeprowadzą podatnika przez PIT 36 e deklaracje, wypełniając PIT 36 krok po kroku aż do wysyłki PIT 36 elektronicznie.

Nie musimy wiedzieć, jak rozliczyć PIT 36 e deklaracje, zagłębiać się w przepisy podatkowe, znać specjalistycznych terminów, stawek podatku, limitów odliczeń, używać kalkulatora, pamiętać zaokrągleniu liczb w wymaganych miejscach, bo wszystkie obliczenia wykonuje PIT 36 program po otrzymaniu od nas podstawowych danych.

Wypełniając deklaracje PIT36 2019 podajemy sumy przychodów z poszczególnych źródeł.

Rozliczenie PIT 36 online

Gdy zastanawiamy się, jak wysłać PIT 36 przez internet, jak wysłać PIT 36 drogą elektroniczną najlepiej zdecydować się na skorzystanie z programu PIT. Wysyłanie rozliczeń podatkowych mailem nie jest właściwe. Korzystając z programu do rozliczania e-pit 36 nie musimy martwić się, jak złożyć PIT 36 przez internet, gdyż wystarczy kliknąć przycisk „wyślij” i e PIT 36 w kilka minut trafi do urzędu skarbowego przez system e-Deklaracje. Wysyłka PIT 36 elektronicznie zajmie nam bardzo niewiele czasu, jeśli podamy prawidłowo dane identyfikujące podatnika: PESEL albo NIP, imię, nazwisko, datę urodzenia, przychód z dowolnej deklaracji PIT złożonej w poprzednim roku lub 0, gdy nie była składana żadna deklaracja. Wtedy złożenie PIT 36 przez internet przebiega sprawnie i otrzymamy Urzędowe Poświadczenie Odbioru z urzędu skarbowego online. System e-Deklaracje może nie przyjąć naszego zeznania e deklaracje PIT 36 nie zostaną wysłane. Wtedy otrzymamy kod błędu, który popełniliśmy i dopiero po usunięciu błędu ponownie wysyłamy PIT 36 on line.

PIT 36 online 2018 będzie najprawdopodobniej najczęściej wybieraną formą rozliczenia z fiskusem, gdyż elektroniczny PIT 36 jest z każdym rokiem popularniejszy. PIT 36 rozliczenie przez internet wykonują już miliony podatników.